Sayfa yükleniyor, lütfen bekleyiniz...

Haber Detayı

TRAFİK SİGORTASI YENİ DÜZENLENMESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Haber Detayı

TRAFİK SİGORTASI YENİ DÜZENLENMESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
25.04.2019 16:28

Resmi Gazetenin bugünkü nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında...

Hazine ve Maliye Bakanlığından:


 


KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK


 


SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA


 


YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA


 


DAİR YÖNETMELİK


 


MADDE 1 – 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.


 


“(7) Risk değerlendirmesinde esas alınabilecek trafik kuralı ihlalleri sonucu sürücülere uygulanan ceza puanları ile sürücü belgelerine el konulma süresi ve nedenleri sigorta priminin tespitinde kullanılabilir.”


 


MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


 


MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.