Sayfa yükleniyor, lütfen bekleyiniz...

Haber Detayı

Türk Reasürans Şirketi kuruluyor

Haber Detayı

Türk Reasürans Şirketi kuruluyor
18.01.2019 19:14

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama ile Türk Reasürans Şirketi'nin kurulması ve DASK'ın nükleer teminat da sunabilmesi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı. Bahsi geçen kanun teklifinde sigorta sektörünü yakından ilgilendiren 47, 61 ve 62’nci maddelere göre, Türk Reasürans Anonim Şirketi kurulması yasallaştı ve günümüzün şartlarına göre DASK’ta kimi değişikliklere gidildi.


 


Daha önce medyaya yansıdığı gibi sigorta bulamayan, mobilya, boya, plastik, çırçır, deri ve bazı tekstil ürünleri üreten tesisler için oluşturulan Türk Reasürans Şirketi, bu risklere karşı teminat sunulmasını kolaylaştıracak ve ürün çeşitliliği konusunda piyasanın yeterli derinliğe ulaşamamasını sağlayacak. Maddenin gerekçesinde uluslararası ve ulusal piyasalarda meydana gelen daralma ve genişlemelere bağlı olarak Türkiye’deki sigortacılık sektörü açısından risk kategorilerine yaklaşımda değişiklikler yaşandığı ve bu kapsamda uluslararası reasürans şirketlerince Türk sigorta sektörüne ayrılan resasürans kapasitesinin yeteri kadar yükseltilmediği tespiti yapıldı. Bu gerekçelerle sigorta sektörü tarafından teminat sağlanamayan risklerin sigortalanması ve piyasa ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün geliştirme çalışmalarında bulunmak üzere Türk Reasürans Anonim Şirketi kuruldu. Bu şirket ile sigortacılık sektöründe yaşanan teminat sorunlarına daha etkin ve pro-aktif bir biçimde çözüm getirilmesi amaçlanıyor.


 


İlgili yasaya göre Türk Reasürans Anonim Şirketi’nin 3 ay içinde yapılacak genel kurulun ardından faaliyete geçmesi öngörülüyor. Şirketin faaliyet konusu, merkezi, amacı, kaynakları, sermaye yapısı, hisseleri, organları, hesapları ile karının dağıtımına ilişkin hususlar ana sözleşmesinde belirlenecek. Bununla birlikte şirket, her türlü işlemleri nedeniyle Harçlar Kanunu’na göre alınan harçlardan; lehe alacağı paralar dolayısıyla banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaf tutuldu.


 


Önceki günün toplanan TBMM Genel Kurulu’yla yasalaşan kanun teklifinde bir diğer madde de DASK’ı ilgilendiriyor. Teknik işleticilik görevi gerekmesi durumunda, DASK’ın bu amaçla kurulacak bir şirket üzerinden yürütülebilmesine imkan sağlıyor. Mevcut durumda DASK’ın teknik işleri ile işletmeye ilişkin iş ve işlemlerinin yürütülmesi Bakanlıkça teklif verenler arasından 5 yılda bir ihaleyle seçilen bir sigorta şirketi tarafından yerine getirilebiliyordu. Bu değişiklikle birlikte DASK’ın geldiği noktadaki büyüklüğü de dikkate alındığında, kurumsal hafızanın sürdürülebilmesi ve operasyonel süreçlerin daha etkin hale getirilmesi için, ihtiyaç halinde, sabit bir yapı oluşturulabilmesinin önünün açılması amaçlanıyor. Ayrıca yine aynı maddeye göre, DASK Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın uygun gördüğü uluslararası sigorta veya reasürans şirketlerine ortak olabilecek. Bir diğer maddeye göre de DASK’ın sunabildiği teminatlara ilave olarak, nükleer riskler gibi özellik arz eden riskler sonucu meydana gelebilecek zararların karşılanabilmesi için DASK’ın kolaylaştırıcı olarak devreye girmesi öngörülüyor.